Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bart
< Barth < Bartholomeus
Barthel
Barthen
Barths
Breitbarth

kenmerken:
patroniem lichaam en kleding
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix