Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bartels
< Barten < Bart
Bartens
Barthen
Barton
Barte

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Willaem veren Baerten sone, rentmeester van Vriesseland, rekening van Enghebrecht, rentmeester van Noordholland 1317 [Rek. Grafelijkheid van Holland-1, p 13].
• Johanne Verenbarten soen, ontginner van Nijbroek, oorkonde 1328; Nycolaes veren Bertenzone, 1332 = Clawes Bertenzone, schepen Nijbroek 1335. Wie de bedoelde vrouwe Barte, de moeder van deze broers, is geweest blijft onduidelijk. Melis Stoke noemt ene jonkvrouw Beerte als vrouw van de heer van IJsselstein (in de lijst van aangegraven gronden te Nijbroek wordt een persoon uit IJsselstein genoemd). Verder is het verleidelijk om te veronderstellen dat deze personen familie waren van de rentmeester van Kennemerland: Willem veren Bartenzoon, 1319 [Guus J. Borger, Frits H. Horsten & Ton F.M. Reichgelt, 'De cope-ontginning Nijbroek', in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre 91 (2000), p 82, 88, 95].
- Item a Godekino Berte de i manso, Nijbroek 1333-34 [Ontginners Nijbroek, p 99].
• Hermen Barten, ged. Randwijk 1708; zoon van Bart Willemse, ged. Randwijk 1670; zoon van Willem Evers & Bartjen Hermsen, huw. Randwijk 1666 [Jan van Hoek, Familie Van Hoek-Barten, stamboom Willem Evers (stamvader familie Barten), Genealogie Online --- zie onderstaande websitelink].
• Antonius Barten (Nederasselt 1775-1852); zoon van Bartholomeus Toonen (Nederasselt 1728-1816); zoon van Antoon Jansen, geb. Nederasselt ca. 1700 [R. Croes, 'Kwartierstaat L.F. van Haren', in: Tweestromenland (1995), nr 83, p 24].
• Vgl. NNN: boerderijnaam Barten of Barterie te Langelo, vernoemd naar de bewoonster Barta ter Haar (huw. ca. 1635).
• Beerten(s), Berten(s), Bierten, Bertijn, -yn, Barten(s), Barthen:  1. Metr. Be(e)rten kan een verbogen vorm (gen.) zijn van Berte = Berta; zie Berte. 1123 filia Berten (GN); 1336 Henricus voren Berthen, Lv. (LIND.93). — 2. Patr. Be(e)rten(s) kan een vleivorm zijn van een Germ. bert-naam; zie Beert(s). 1398 Zegher Bertin, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Barten: Patr. Zoals Beerten afgeleid van een Germ. berht-naam, zoals Robert, Albert.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-marie-stolzenbach/stamboom/I1440/index.php?pagina=1