Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bartels
< Barten < Bart
Bartens
Barthen
Barton
Barte

verklaring:
Patroniem op basis van de voornaam Bart, verbogen met -en (< Bartenzoon). De voornaam Bart kan een verkorte vorm zijn van een Germaanse naam met het bestanddeel -bert- = 'stralend, glanzend', zoals Albert, Gijsbert, Bertold, Bertram, enz., maar Bart is ook een roepnaam bij de doopnaam Bartholomeus.
Uit voorbeelden onder 'documentatie' blijkt bovendien dat sprake kan zijn van een metroniem, een achternaam gebaseerd op de meisjesnaam Barta/Bertha (Verenbarten = Vrouwe Barten).
Bij een familie Barten uit Randwijk in Gelderland blijkt dat het patroniem via vaders voornaam Bart te danken is aan grootmoeders voornaam Bartje, welk vernoemingspatroon onderschreven wordt door de voornaam van de eerste Barten: Hermen Barten was de kleinzoon van Bartjen Hermsen (die zoals haar patroniem laat zien een dochter was van ene Herm(en)).

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Barten', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem metroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen en/of metroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

en