Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bartelen
Barthel
Bartol
Bartelet
< Bartel < Bartl
Bartel Garcia

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Bartels(e), Bartel, Bartl(e), Barthel(s), Bertels(en), -son, Bert(h)el, Berthels(en), Bortel(s):  Patr. Korte vorm van de apostelnaam Bartholomeus. 1441 Peter Bartel = Peter Bartholomäi, Görlitz (BRECH.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: