Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Loo, van de / der
< Barmentloo < Barmentlo
Barmen 't Loo
Bermentloo
Barment Loo

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Eerste vermelding: Eckenhard von Barmentlo, omgeving Ravensburg Westfalen 1214; in 13e-14e eeuw nazaten te Haaksbergen en Neede; Henrico de Bermentlo in 1325 beleend met de goederen Essink en Weenk in de buurschap Brammelo; Johan van Barmentloo, Zutphen 1718, stamvader van uitgebreid Nederlands geslacht [H.B. Barmentloo, 780 jaar geschiedenis van de familie Barmentloo 1214-1994, Beek-Ubbergen 1994; vgl. Genealogie-CBG 1 (1995), nr 1, p 12].
• Johan Bermeloe, cijnsplichtige te Neede 1598 [Keunen-2006, bijlage III, p 91].
• Garrit Barmentloo, Zutphen 1601 = Garrit Bermenloo, ovl. 1622; Reynner Barmenthloo, kuiper Zutphen 1605 [Galema-2000, deel 1, p 5].
• Barmen 't Loo, gebouw te Nijbroek [GPA Gl Veluwe].
• [B.J. Finke, 'Fragmentgenealogie Barmentloo', in: Threant 4 (1993), nr 5 (afd. NGV-Drenthe)].

afkortingen en bibliografische notaties: