Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huis
Barkhof
< Barkhuis < Barkhuijsen (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• In 1812 nam Jannes Alberts (Peest 1760-Zeijen 1823) voor hemzelf en zijn acht kinderen de familienaam Barkhuis aan. Hij was 'heelmeester' (in 1805 beëdigd) en tevens landbouwer, woonachtig op de Barringe Erve te Zeijen. Het uitoefenen van de heelmeesterspraktijk zat in de genen: familieleden in Peest namen de naam Dokter aan, hoewel zij in tegenstelling tot Jannes niet als dokter of heelmeester geregistreerd waren.
Op de kaart van Zeijen van 1832 blijkt dat het Barringe erf uit drie huizen bestond, een hoofdhuis en twee kleinere huizen. Het huis dat als pleisterplaats heeft gefungeerd voor reizigers zal toebehoord hebben aan Hindrik Hindriks Barkhof, wiens weduwe hiervan in 1832 de eigenaresse was.
De weduwe van Jannes Barkhuis bewoonde in 1832 het hoofdhuis. Dit was een 'los hoes', dat in 1951 werd afgebroken en weer in oude stijl in het Openluchtmuseum in Arnhem werd opgebouwd.
[Informant: Sytske Barkhuis te Almere (sytske@compuserve.com), 12-2-2000; genealogie uitgewerkt op website http://sytske.myweb.nl].

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://members.home.nl/barkhuispage/stamboom_barkhuis.htm