Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huis
Barkhof
< Barkhuis < Barkhuijsen (y)

verklaring:
Bewoner van het Barkhuis, dat hetzelfde is als, of gelegen is op Barringe Erve te Zeijen (gemeente Vries) in Drente. Een van de huizen op het erf werd kennelijk met de naam Barkhof aangeduid; ook hieraan is een familienaam ontleend.
In de gemeente Vries werd verder nog de naam Barkman aangenomen.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Barkhuis', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
toponiem
adaptatie

specifieke componenten:

geen affix