Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Berkhof
Bark
< Barkhof < Barkhuis
Barckhof
Barkhoff

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Pieter Barkhoff, schoolmeester te Havelte 1748 [F.J. Ebbens, 'Schoolmeesters in de classis Meppel', in: DGJ 4 (1997), p 114].
• Hindrik Hindriks Barkhof woonde omstreeks 1800 op Barringe Erve te Zeijen (Vries) in het huis dat als pleisterplaats fungeerde en dat kennelijk het Barkhof werd genoemd. De bewoner van het hoofdhuis van Barringe Erve nam in 1812 de naam Barkhuis aan [Informant: Sytske Barkhuis te Almere, 12-2-2000].

afkortingen en bibliografische notaties: