Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Barendse
Berends
< Barends < Barents
Barens
Barend
Baarends

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Boudwijn Baernds sone, rekening van Enghebrecht, rentmeester van Noordholland 1317 [Rek. Grafelijkheid van Holland-1, p 14].
• Ludolf Barents zoon, priester en pater van het klooster Sint Maria in Galilee te Den Haag 1481 = Ludolf Baernts zoon, 1492 = Ludolf Bernards zoon, 1488, 1495 [Sernee-1920, p 51, 75, 80, 81].
• Jan Barent zn., Leeuwarden 1531 (Keimpema Espel) [Fontes Leovardienses, p 64].
• Willem Barents (1550-1597) van Terschelling, zeeman en kartograaf; Aeltie Jans Barents, geb. Rijnderwalt (Dr.) 1654, dochter van Jan Barents [Informant: Hans van der Woude, 21-5-2001].
• Peter Peter Vranckens, de stamvader van deze familie, leefde in de eerste helft van de 17de eeuw in Tilburg. Met zijn zoon Jan Peter Beris Vrancken (ovl. 1684) kwam de naam Beerens in dit geslacht. De eerste generaties heetten overigens nog Beris en één keer Barends. De tak Beris noemde zich vanaf de zevende generatie Beerens. De tak Barends kwam vanaf het einde van de 18de eeuw in Delft tot ontwikkeling [A.A.F.M. Beerens, De nazaten van Peter Peter Vrancken ofwel de familie Beerens, 's-Hertogenbosch 1997; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 2, p 43].
• Bernard, -ar(ds), -art, -a, de Bernard, Dubernard, Barna(rd), Bernardus, -har(d)t, -ha(r)d, Bernath, Bernert, Bernardi, -o, -y, Bennardo, Bernaer(d), -aard(s), -aerdt(s), -aert(s), -aers, Biernard, -aert, Beernaert(s), -aerd(t), Beirnaerd(t), -aert(s), -art, Börnard, Barendsen, Ba(a)rends(e), Barents(en), -tsz, Berende(s), Berends(en), Beerends, Berents(en), Berndt(son), Berntzen, Behrend(t), Behrndt, Bernt:  Patr. Germ. VN bern-hard "beer-sterk". 1306 Jakemes Bernard; 1393 Kerstiaen Bernaerd, Ip. (BEELE).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: