Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Barendse
Berends
< Barends < Barents
Barens
Barend
Baarends

verklaring:
De familienaam Barends is een patroniem met genitief -s (< Barends zoon) op basis van de voornaam Barend, een vorm van Bernhard, een Germaanse persoonsnaam die is samengesteld uit bern = 'beer' en hard = 'sterk, hard'; de wens werd er in uitgedrukt om zo sterk als een beer te zijn.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Barends', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem
vormverandering

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s