Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Barbereaux
Swaab
< Barbereaux Swaab

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Barbereaux Swaab is Swaab de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds Besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië 21.1.1891, nr.16. Zie ook: De Nederlandsche Leeuw 1912.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: