Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Balster < Balsters
Bolster
Baltzer

verklaring:
De voorouder van de Overijsselse familie Balster is met de naam Baltzer afkomstig uit Silezië. De Groningse familie Balsters gaat terug op Balster Balsters elders genoteerd als Baltzer Baltzers. De naam Balster(s) is ontstaan door omkering van twee medeklinkers (metathesis) uit Baltzer(s), wat een vorm van de naam Balthazar is.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Balster', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem
adaptatie vormverandering

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix