Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Balkan < Balkanova
Balkanska
Balkanoglu

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Balcaen, Balcan(s), Balka(e)n, Baelcaen, Bolcaen, Bul(c)kaen, Bulckaan, Bulkaen:  Volgens het oudste vb. zou het een PlN kunnen zijn: 1245 Danieli de Balkan, Har. (DEBR. 1980). Alle andere vbb. zijn zonder vz. De naam kan (vanwege -a(e)n en niet -ane) bezwaarlijk teruggaan op het vrouwelijke Ofr. balcane: merrie. Maar W. BEELE (Nk. 1998, 145-147) stelt de hypothese van een — tot dusver niet geattesteerd — Ofr. ml. balcan: hengst. 1275 Danin Bolcan; 1284 Michel Bolcan; 1285 Jak. Bolcaen, Ip. (ARY); 1280 Egidius Balkaen, Eine (CLAEYS 34); 1334 ser Iacobs Balcaens land, Ip. (BEELE 1959); 14e e. Jan Balkaens kindre, Ooike (GPO 16); 1503 Mathias Belkan de Novocastro (MUL III).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: