Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Baksteen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Basteen(s), Baksteen:  Ndd. Ba(h)steen: badsteen, wrijfsteen; vgl. Ndd. bastover = badstover. BerBN van de stoofhouder. Baksteen is een reïnterpretatie.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: