Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Bakker < Bekker
Bakker, de
Bakkers
Backer
Bakker Schut

varianten en/of samenstellingen:
Backer, Bäcker, De Backer, De Backere, Backers, Backerus, De Backker, (Baekers, Baker, De Baker, Bakering, Bakerman, Bakermans?, Bakers), Bakker Arkema, Bakker Conrads, Bakker Duursma, Bakker Hendriks, Bakker van Kampen, Bakker Kramer, Bakker Nouwen, Bakker Paiva, Bakker Perez, Bakker Pronk, Bakker Schut, De Bakker, Den Bakker, Bakkeren, Bakkers, Bakkert, Bakkerus, (Ballegeer), Bearda Bakker, Becker, (Beckering, Beckeringh), Beckerman, Beckermann, Beckers, (Beeckaert, Beeker, Beekers, Bekaar, Bekaert, Beker, Bekers), Bekker, De Bekker, Den Bekker, (Bekkering), Bekkers, Bélanger, Berenguer Bakker, Boulangé, Boulanger, Boulengier, Clément Bakker, Debacker, Dominguez Bakker, Garcia Bakker, Goedhart Bakker, Iwema Bakker, Laukon Bakker, Lopez Bakker, Lubbe Bakker, Marcano Bakker, Meijer Bakker, Molhoek Bakker, Murray Bakker (Albach), Ten Noever Bakker, Pagano Perna Bakker, Peijster?, Pester?, De Pesters, Pestoor?, Pfister, Pisters, Pistoor, Pistor, Pistorius, Santos Bakker, Tammenoms Bakker, Van Teijlingen Bakker, Willebrands Bakker, Van Zinderen Bakker, Zuidmulder Bakker.
Vergelijk samengestelde vormen: Broodbakker, Bollebakker, Bonebakker, Koekebakker / Kuchenbecker, Nijbakker, Pan(ne)bakker, Platzbecker, Steenbakker(s) / Steenbekkers, Tegelbecker(s), Wafelbakker, Weggebakker.
Naamswijziging: Bakker > Bakkerode.