Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Bakker < Bekker
Bakker, de
Bakkers
Backer
Bakker Schut

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [J. Goossens, 'Bakker in het Brabants', in: Taal & Tongval 23 (1971), p 94-97].
• [W. Beele, 'Een nieuwe betekenis van middelnederlands backer en backen', in: Naamkunde (1972), p 46].
• [M. Coornaert, 'Mollen en Bakken in het Zwin', in: Naamkunde (1972), p 278].
• [J. Goossens, 'Naar een Nederlandse familienaamgeografie', in: Naamkunde 10 (1978), p 213-233].
• [Jan Spendel, Bakker in familienamen, Amsterdam 2012].
• Van mele Heinric die backere 4 lb. - inkomsten Dordrecht 1284-85 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 18].
• Jan die backer, Noordwijkerhout 1369 [Spiegel, van der-2013, p 188].
• Jacob Dirck Backers zoon, Den Haag 1477 (archief van het klooster van Sint Elizabeth) [Sernee-1920, p 11].
• Frans Cornelysz backer, Leiden 1574; Reier Sandersz backer, idem; Claes backer, idem [Volkstelling-1574, p 41, 51, 60].
• Maerten Jansz Backer, eigenaar van een huis te Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 9].
• Cornelis Adriaensz Backer, schepen 1617, ambachtsbewaarder van Bleiswijk 1634 [Slootweg-1997, p 117].
• Dirck Jacobsz Backer, Lambertschaag 1658 (geb. kind). "In deze tijd werden de meeste personen nog benoemd met patroniemen en het is niet waarschijnlijk dat iemand getooid met een beroepsachternaam, dit beroep ook niet daadwerkelijk zou uitoefenen" [Geschiedenis van Abbekerk in een verzamelband, Stichting Historisch Abbekerk. 1991, p 4].
• Sijbert Woutersz Backer, burgemeester van Ammerstol 1662 [Slootweg-1997, p 89].
• Koert Bakker (Assen 1793-1875), mr. broodbakker; zoon van Gerrit Coerts Bakker (A. 1752-1811), broodbakker; zoon van Coert Gerrits (Assen 1729-1804), bakker [B. Jonker, 'Asser parentelen', in: DGJ 1 (1994), p 78].
• Ary Janse Warrebouts backer, Zevenhuizen Zh ca. 1700 (later familienaam Bakker) [P. Bakker, 'Pieter Bakker - visser te Breukeleveen', in: Tijdschrift Historische Kring Breukelen 3 (1988), nr 2, p 77].
• Bakker < Jan Backer, huw. Steenwijk 1727, soldaat [A.J. Drewes, Het nageslacht van Remmelt Bakker (1858-1928) en Grietje Oostindie (1858-1922), Uithoorn 1992; vgl. Med. CBG 47 (1993), nr 3, p 82].
• Jacob Willems (Bakker), huw. Urk 1732; vader van Jan Jacobs (Bakker) (Urk 1747-1808); vader van Pieter Jansen Bakker (Urk 1788-Harderwijk 1833), visser, met nakomelingen in Harderwijk [Uittien-Jacobs-1993, p 276, nr 192].
• Jan Janssen Bakker (Grosswolde 1777-1829) ['Kwartierstaat Geeske Koeman-Poel', in: Terra Westerwolda (2012), jan., p 20-21; aanvulling ibid. 1 (2012), nr 3, p 42].
• Sybrand Obbes Bakker (Nes, Ameland 1780-1829); zoon van Obbe Barends Bakker [Maarten van Bourgondiën & Peter Hollander, 'Christen geef uw goed! De Algerijnse kaapvaart en slavenhandel in het begin van de negentiende eeuw', in: Jb. CBG 64 (2010) p 5-32, fragmentgenealogie p 24].
• Hendrik Roelofs Bakker (Giethoorn ca. 1797-1838), bakker; zoon van Roelof Siemens Baker [K. Boes, 'Kwartierstaat Oelius/Dekker', in: Kondschap Brederwiede 10 (1994), nr 3].
• Jan Lubbersen Bakker, geb. Putten 1788; zoon van Lubbert Willemsen (van boerderij De Bijtel) & Aaltje Wulphen (van boerderij De Bakker) [G.A. van Driel-van Leeuwen, 'Kwartierstaat Van Leeuwen', in: VG 13 (1988), nr 5, p 301, nr 46].
• Maarten Sjerps/Sjoerds Bakker, huw. Nibbixwoud 1809, broodbakker, tuinman < Sjoerd Sjerps; bij huw. nog Maarten Sioerds van Hem [J.W. Joosten, 'Familie Sjerps, Van Dijk en Bakker', in: Westfriese families 30 (1989), nr 3, p 82, 65].
• Oege Alberts Bakker (1771-1838), huw. Leeuwarden 1806; vader van Albert Oeges Bakker, die in 1854 naar Iowa, USA emigreerde [H.R. van der Woude, Sipma, Viersen en Bakker in Amerika, II, Zuidlaren 2002].
• Naamsaanneming Grouw 1811: Jan Oeges Bakker, ovl. 1817, was inderdaad bakker [Hoekema-1975, p 269].
• Wytze Simons Bakker, meester-broodbakker te Franekeradeel 1811 [RFF 3, p 10].
• Hylke Geeles Bakker, bakker in Ureterp (gem. Opsterland), nam in 1811 de familienaam Bakker aldaar aan [Informant: R.J.Mulder, 9-1-2003].
• [J.W. Joosten, 'Familie Bakker', in: Westfriese Families 39 (1998), p 24, 59, 64].
• [Schaar van der-1959, p 40].
• Beroep bakker, familienaam in 1811 aangenomen [R.G.J. Bakker, Genealogie van een geslacht van barbiers en kleermakers Bakker uit Oost-Groningen, Wassenaar 1995; vgl. Genealogie-CBG 3 (1997), nr 1, p 11].
• Verschillende families Bakker waartussen vermoedelijk verwantschap bestaat [D.J. Bais-Hillen, De familie Bakker van Texel en Urk, (Den Helder) 1992; vgl. Meded. CBG 47 (1993), nr 4, p 115].
• Eleonora Bakker, geb. 1817, met drie kinderen, naamsaanneming Willemstad Curaçao 1863 [Register der vrijgelatenen in het Stadsdistrict, inventarisnummer 117, blad 80, Curaçao 1863].
• Backer(e), (de); Bäcker, Backers, (de) Bakker(e), (de) Backker, de Bachere, de Baccker, de Backre, (de) Bae(c)ker, de Bae(c)kere, (de) Baker, Bakkers, den Bakker, Bakkeren, Bakkert, Bakkerus, Backerus, de Bacquer, -uère, de Bakère, (de/den) Bekker, (de) Becker(s), Beckker, Becher(s), (de) Beckker, de Beker, Bekkers, Beek(k)ers, Beekher, Beckert, Bekkeren, Bekkering(h), de Bacque, Deback, Debacq(ue):  1. BerN van de (brood)bakker. 1266 Mychil de Baccre, Gent (CG); 1281 Gerardus Pistor = Gheraert de Backere, Avelgem (HAES.); 1280 Moninus Backere; 1304 de Marote Backers... brood, Ip. (BEELE). — 2. Soms evtl. Mnl. backer: veerman. 1326 sprieten daer de backers hare sceipe meide bestierden, Ip. (Nk. 1972, 46-48); of: baggeraar (Nk. 1972, 278-281, 281-283). — Deback/Debacq(ue) is de W. adaptatie van De Back(e)re, met reductie kr/k: 1725 Albert de Bacre = Albert de Bacque, Bergen (CSW IV).  [WFB2]
• Bakker, de(n) Bakker, Bakkers, Bakkeren, Baker, de Backer(e), de Backker, Bekker(s), Becker(s): BerN van de bakker. 1266 Mychil de Baccre, Gent (VMW); 1382 Petrus Backere = Pieter de Backere, Hulst (DEBR. 1999); 1475 Willem de Backere, Aardenburg (VAN VOOREN 1970);1476 Jan de Backere, Middelburg (PARM.).   [WFZ]
• Zie BACKERE in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: