Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Bakker < Bekker
Bakker, de
Bakkers
Backer
Bakker Schut

verklaring:
Beroepsnaam voor de bakker, in wezen de bakker van brood en andere deegwaren. Vergelijk evenwel ook bijvoorbeeld de naam Steenbakker voor het bakken van andere zaken als brood.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Bakker', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
beroepsnaam

specifieke componenten:

er geen affix