Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Baten
< Baden < Baden, van
Bade
Badings

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Baden - 1. Patronymische Bildung (schwacher genitiv) zu Bade. 2. Herkunftsname zu dem Orts- oder Landschaftsnamen Baden (Baden-Württemberg, Niedersachsen, Österreich) [Duden Familiennamen-2, p 98].
• Baden, (van); van Baeden, Ba(a)de:  PlN Baden (NS, BW) of streek Baden (BW). Bade is de Fr. vorm. 1398 Rutschmann gen. von Baden, Müllheim (BRECH.).  [WFB2]
• Baden: Variant zonder van-aanloop naast Van Baden. PlN Baden (NS, BW) of streeknaam Baden (BW).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: