Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Beck
Hochstenbach
< Bach < Bachman
Back
Bacher (ä)
Bach Kolling
Bagh

verklaring:
Duitse naam die met Beek vertaald kan worden: iemand wonend aan een beek, een plek die bekend stond als Bach, derhalve ook iemand afkomstig uit een plaats genaamd Bach, waarbij mogelijk het tweede deel van een samengesteld toponiem voldeed.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Bach', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
toponiem
andere taal

specifieke componenten:

geen affix