Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Baart < Baert
Baartman
Bart
Baard
Baartse

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Man de-1959, p 711; vgl. Man de-1949, p 51: baardmaker].
• Willem veren Baartenz, ovl. 1323, rentmeester: 1301-1322 van klooster Leeuwenhorst, 1311-1322 voor Graaf Willem III in Kennemerland, West-Friesland en Amstelland [G. de Moor, 'Floris (II) Florisz van de Boekhorst (ca. 1300-tussen 1383 en 1389), onder meer baljuw van Delfland en Schieland en kasteelheer van Vreeland', in: Jaarboekje Niftarlake (1998), p 25].
• Willem Baerdt, schilder, ovl. Brugge 1490-92 [Memorielijst beeldenmakers-zadelaars Brugge 1475-1494, p 299, 307].
• Betreft land in Hoornaar: Arnout Pietersz bij dode van Pieter Arnoutsz, zijn vader, 1608 > Adriaan Arnoutsz Baart bij dode van Arnout Pietersz, zijn vader, 1626 [Rep. Arkel 1984, p 221].
• Claes Fransen Baardt (1628-1693) [Peter Schoen, 'Claes Fransen Baardt (1628-1693). Rembrandt in Fries zilver', in: De Vrije Fries 86 (2006), p 165-197].
• Henricus Baert, won. 1763 te Delft (> Baart) [Encycl. Delft 1988, p 15].
• Betreffende de voornaam Baart(e):
- Baerte Roelen, echtgenote van Jacob Copperts zoon, Haarlem 1472; Baerte Baertouts dochter, Leiden 1492 (archief van het zusterhuis Sint Maria in Galilee te Den Haag) [Sernee-1920, p 69, 80].
- Voornaam Baart < Baarnt (Barend) of < Baartout; Baert Baertsz, Westzaanden 1584 [Boekenoogen-1897, p 114].
• Baart, Baard, Ba(a)rtz, Barts, Baert(s), Bart(h), Bard:  1. BN voor iemand met een baard: 'cum barba, mit dem Barte' (HAGSTR. 65). — 2. Verkorting van een berht- of bard-naam, b.v. Huyghebaert, Isebaert, Notebaert. — 3. Huisnaam 'ad Barbam'. 1304 Gerhart zum Bart (CHRISTMANN 210). Vgl. Van den Baerde (DEBR. 1970). 1305 Jehan Bart, Ip. (BEELE); 1323 Jhan Baert, Rekkem; 1333 Johannis de Baert, Hulste (DEBR. 1971).  [WFB2]
• Baard, Baart:  Vl. Baert. Meestal BN voor iemand met een baard.   [WFZ]
• Zie BART in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie BART in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: