Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Baarspul

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Baarspul: De naam komt vooral in Holland en Utrecht voor. Wellicht Dense FN Barsbol(l), naar de PlN Barsbøl (Nordjylland). 1724 Baerspeel, 1727 Baerspul, 1723 Barspul (PDB). In Zeeland kwam hij in 1947 slechts één keer voor.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: