Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Barendse
< Baarendse < Verbaarendse
Baardse

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

se