Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Baak
Back
< Baack < Baeck

kenmerken:
adresnaam patroniem metonymische beroepsnaam
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix