Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Aust
Oostijen
< Austie < Onstee

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Dichtbij Denekamp, onder Beuningen, bevindt zich het erf Het Austie, in 1475 Onsteding. In iets andere vorm wordt in hetzelfde Schattingsregister onder Hardingen vermeld Unsteding, nu Onstee. Dat -ste(d)e tot -stie werd, is zeer gewoon; vgl. bv. Hanstie, Kampstie, Hofstie. Daarentegen is verrassend de ontwikkeling van On(stee) tot Au(stie): kreeg men eerst verzwakking van de nasaal en oefende toen het naburige Aust (< Avest) invloed? Indien Austie als een diminutief van Aust werd opgevat, zou dit ook het onzijdig geslacht verklaren" [Schönfeld-1954, p 120].
• De letter n in de vorm Onsteding van het Schattingsregister is een verschrijving voor u; de verpondingsregisters van 1601 en 1602 hebben Ousteede en Austee. De schijn van een verrassende ontwikkeling is dus bedrog [J. Prakken, 'Opmerkingen over Twentse geslachtsnamen met toponymische elementen', in: DMB 7 (1955), p 62].

afkortingen en bibliografische notaties: