Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Aust
Oostijen
< Austie < Onstee

verklaring:
"Dichtbij Denekamp, onder Beuningen, bevindt zich het erf Het Austie, in 1475 Onsteding. In iets andere vorm wordt in hetzelfde Schattingsregister onder Hardingen vermeld Unsteding, nu Onstee. Dat -ste(d)e tot -stie werd, is zeer gewoon; vgl. bv. Hanstie, Kampstie, Hofstie. Daarentegen is verrassend de ontwikkeling van On(stee) tot Au(stie): kreeg men eerst verzwakking van de nasaal en oefende toen het naburige Aust (< Avest) invloed? Indien Austie als een diminutief van Aust werd opgevat, zou dit ook het onzijdig geslacht verklaren" - aldus M. Schönfeld (zie onder 'documentatie').
J. Prakken was echter van mening dat de letter n in de vorm Onsteding van het Schattingsregister een verschrijving is voor u; de verpondingsregisters van 1601 en 1602 hebben Ousteede en Austee. De schijn van een verrassende ontwikkeling is dus bedrog.


kenmerken:
adresnaam
vormverandering

specifieke componenten:

geen affix