Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Augustijn
< Augustin < Gustin
Agostien
Augustina
Austin
August

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Augustinus, Augustin(s), -ijn(s), -yn(s), -ijnen, -ynen, -eijn(s), -eyns, Austin, Astin, Austen, Aoustin, Au(s)tenne, Hauten(ne):  Patr. Lat. HN Augustinus, dim. van Augustus. De vormen op -enne zijn W. 1204 S. Augustini, Har. (DEBR. 1980); 1379 Agustijn Quincke = 1389 Aeustin Quinke, Ip. (BEELE); 1410 Jhan Caucement die men zeit Austin = 1418 Jan Cauchement dit Augustijn, Ktr. (VS 1967, 339-340).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: