Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Augustijn
< Augustin < Gustin
Agostien
Augustina
Austin
August

kenmerken:
patroniem
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix