Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Assies
< Asma < Asma, van
Asma Nauta
Asmaa

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Renske Lubberts van Asma, Mirns 1811; zoon van Lubbert Joannes & Renske Johannes Assema, huw. Lemmer 1758; dochter van Johannes Rommerts Assema, huw. Huisterheide 1723; zoon van Rommert Assema, boer te Ouwsterhaule 1698, huw. Doniawerstal 1693; kleinzoon van Johannes Andries Assema, boer te Oldeouwer op Assemastate 1640; zoon van Andries Johannes Assema, ovl. Oldeouwer 1640; zoon van Johannes Aesses, in 1555 ingezetene van Oldeouwer; zoon van Asse Obbes, te Oldeouwer in 1501 [L.H.M. van der Hoff, 'Kwartierstaat Van der Hoff', in: Genealogysk Jierboekje (1986), p 47].
• Sipke van Assema, huw. De Rijp 1746; zoon van Franciscus van Assema, huw. Leeuwarden 1713; zoon van Abrahamus van Asma (Langweer ca. 1651-Leeuwarden 1717); zoon van Tarquinus Assema, secretaris van Doniawerstal, ovl. Oldeouwer 1658; zoon van Andries Johannes Assema, grootgrondbezitter en bijzitter van Doniawerstal, ovl. Oldeouwer 1644; zoon van Johan Aesses, boer te Ouwsterhaule, huw. ca. 1565 [Hansen-1985, p 400-412; voor een groot deel ontleend aan het boekje 'Het geslacht Assema'].
• In Friesland werd in 1811-12 de familienaam Asma o.a. aangenomen door: Hessel Ykes Asma te Oldeouwer (Doniawerstal); Hendrik Willems Asma te Sint Nicolaasga (Doniawerstal); Jan Lubberts Asma te Follega (Lemsterland). De naam Van Asma door Rinske Lubberts van Asma te Eesterga (Lemsterland) en Andries Libbes van Asma te Rotsterhaule (Schoterland) [RFF].

afkortingen en bibliografische notaties: