Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Aarts
< Arts < Artz
Arts van der Zanden
Ardts
Harts
Ars

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• 1. Albertus Arts (Overasselt 1758-1813); zoon van Arnoldus Adams. 2. Johannes Arts (Overasselt 1755-1814); zoon van Aart Ariëns (Heumen 1721-Balgoij 1771) [P.J. Francissen, 'Kwartierstaat P. Francissen', in: Tweestromenland. Maas en Waals tijdschrift voor streekgeschiedenis (1996), nr 89, p 26, 27].
• 1. Theodora Peters Arts (Hernen 1788-Overasselt 1833); dochter van Peter Arts (Hernen ca. 1750-1823); zoon van Aart Hendriks. 2. Albertus Arts (Overasselt 1758-Nederasselt 1813); zoon van Arnoldus Adams [T. Janssen, 'Kwartierstaat A. Wintjes', in: Tweestromenland. Maas en Waals tijdschrift voor streekgeschiedenis (1999), nr 102, p 30, 31].
• [L. Aben-Nederpeld & J. Arts, Arts tot van Zeijl, Nijmegen 1997].
• [W. Arts, Familie Arts te Haren, oorspronkelijk uit Oss, Haren 1982].
• [Lengel-2016, bijlage].
• Aarts, Aert(s), Haert, Aardse, Aartsen, A(e)rs, Ha(a)rs, Haer(t)s, Aarssens, Aars(s)en, Haerssens, Aert(s)ens, Aertzen, Art(s), Artz, Harts, Arets, Ar(r)etz, Arits, Aritz:  Patr. 1. Samengetrokken vorm van de Germ. VN Arnoud, zie Aernout(s). 1321 Art der Pukere = 1323 Arnoldus Pukere, Tn. (ROEL. 1950, 10); 1412 Aerdt van Hennesdael = 1394 Arnoldi de Hennisdale, Tg. (TYTGAT 396). — 2. Soms korte vorm van Alaert: 1370 van Arde vande Plasse = 1377 ab Alardo van den Plasse, Tn. (ROEL 1950, 10). — 3. Soms korte vorm van Adriaan. 1475 Aert geheten Vilain = 1475 Adrianus dictus Vylain, Bs. (OSTYN 255). — Lit.: ROT I, 1-12.  [WFB2]
• Aarts, Aerts(e), Aertsen(s), Arts, Aertssens(s), Haartse(n): Patr. Zoon van Aart, korte vorm van Aarnoud. 1476 Adriaen Aerts Willems zuene uut Zuut Be[ve]lant in Zeeland (PARM.); 1620 Adriaen Aerssen, Rotselaar VB ­ Zeeland (VS 1965, 224).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: