Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Arnts
< Arns < Aarns
Arnst
Arnken
Arnz

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Arns(t):  1. Patr. Var. van VN Ern(e)st. — 2. Korte vorm voor Van der Arnst. Naar een PlN. 1454 Henneken Heynens soen vander Arnst; 1496 Mathijs vander Arnst; 1502 Jan Arnstmans; 1543 Wouter Arnst, Zolder (VANB. 3). — 3. Var. van Arens, Arents (metathesis st/ts).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: