Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Arnts
< Arns < Aarns
Arnst
Arnken
Arnz

kenmerken:
patroniem
vormverandering

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s