Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Arendsen
< Arendse < Aarnoudse
Arentse
Arense

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Arends(e), Arentse(n), Arentz, Harent, Harends: Patr. Germ VN Arend, korte vorm van Aarnoud. 1405 Pieter Arents = 1420 Pieter Harens = 1435 Pieter Arentzone, Boekhoute (GYSS. 1999); 1480 Heinderic Arentszone fs. Victors, Axel (STEEGERS).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: