Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Engel
< Angel < Angela
Angelier
Angelino
Angeles
Angel Lehmann, del

verklaring:
Toename van de familienaam Angel is mede te danken aan immigratie uit de Nederlandse Antillen. Angel is ook een Spaanse naam.


kenmerken:
andere taal Antilliaanse naam

specifieke componenten:

geen affix