Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Andriessen
Dries
< Andries < Andriesma
Anderies
Andric
Vries Andries, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Gerlof Andries, vest. vanuit Burdaard in Dokkum 1709 [Hans Zijlstra, 'Gerlof Andries, scheepstimmerman van de tsaar', in: De Sneuper (31 (2018), nr 1/129, p 8-13].
• [J.N.T. van Albada, J. Ellerbroek-Wellinga, J. Meinema & J.H. de Vey Mestdagh, Archieven van de families: De Grijs-Alserda; (An)dries-Hesse-Resling; Houwink; Kloosterboer; Oomkens; Spiets; Stratingh en Venhuizen, Groningen 1981].
• Andries, -iese, -i(s), -i(e)sse, -iessche, -ies(s)en(s), -ieszen, -driessma, Andreas((s)en), -son, Andre(e)s, Andre(es)sen, Andry, Dres(s), Dries(s), Driesch, Driesen(s), -ers, Driehsen, Driesse(n)s, Driezen, Dris(se(n)), Driss(ens), Dris(ch), Drisen, Drees, Drees(s)en(s), Dreezen(s), Dresen(s), Drese, Drèse, Dresse(n), Drehsen, Dreis(s(en)), Dreze(n), Drèze, Draise, Draize, Dreize, D'Andrea, D'Andria, d'Andries(s)ens, D'Andriessen, Drew(e)s:  Patr. Gr. HN Andreas, Gr. andreios "mannelijk, dapper". De naam komt in Gent al voor in 954 als naam van een monnik (GN). De korte vormen Dries, Drees wijzen op klemtoon op de tweede lettergreep. Driesen en Dreesen zijn vleivormen. 1267 Coppinus Andries; 1376 Jacop Driesin, Ip. (BEELE); 1427 Dries ... vanden Dyke = 1427 Andries vanden Dyke, Ht. (GHIJSEN); 1771 Godefridus Dresen, Hunsel (NL) (vader van) 1817 P.J. Driesse, Pervijze (PDB).  [WFB2]
• Andries(en), Andriesse(n), Andrisse, Anderiesse: Patr. Gr. HN Andreas, Gr. andreios `mannelijk, dapper'. 1381 Fierin Andries sone, Heinric Andries, Ossenisse ZV (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: