Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Heijden, van der (y)
< America < Amerika
Erica
Americaan

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• America (Horst aan de Maas, Lb) --- Limburgs Amerika. 1838-1857 Amerika, 1936 Amerika. Oorspronkelijk een kolonie in de Peel en mede in verband met de afgelegen ligging vernoemd naar het werelddeel Amerika. Ontstaan nadat de gemeente Horst in 1819 toestemming had gekregen gronden in ontginning te nemen. De veelgehoorde verklaring die uitgaat van nhd. *Am Erika 'op de heide' is onder meer niet juist omdat Duitsers An der Erika zouden zeggen [Van Berkel & Samplonius-2018, p 36 --- zie onderstaande website].
• Henricus de Mirica, Hasselt 1356 [WFB2, p 58].
• [J. Herbillon, 'America et autres noms de famille formés de A + ablatif', in: La Vie Wallone 48 (1974), p 224-225].
• America:  A Merica = A Myrica: gagel. Latinisering van wsch. Van der Heiden. 1356 Henricus de Mirica, Ht. (GESSLER 12). — Lit.: J. HERBILLON, America et autres noms de famille formés de A + ablatif. VW 48 (1974), 224-225.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: