Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Heijden, van der (y)
< America < Amerika
Erica
Americaan

verklaring:
De familienaam America is in Zuid-Limburg en Belgisch Limburg geconcentreerd. Gezien de chronologie kan deze naam moeilijk duiden op herkomst uit het koloniedorp America in de Noord-Limburgse Peel. De familienaam zal wel al zijn voorgekomen voordat de Peelkolonie werd gesticht. Kan er misschien een verband met een ander toponiem Amerika/America verondersteld worden? Vergelijk Amerika in Drenthe bij een gehucht aldaar. De naam van het continent sprak tot de verbeelding: ook een aantal boerderijen en huizen werden ernaar vernoemd. Die kunnen ook als naambasis voor de familienaam gefungeerd hebben. In de Middeleeuwen kwam in bronnen de toenaam De Mirica voor als latinisering van de naam Van der Heijden. Zou de Latijnse vorm ook als A Mirica/Merica genoteerd kunnen zijn? Of is er misschien op een gegeven moment sprake geweest van associatie met het nieuwe land Amerika?
Toename van de familienaam America is mede te danken aan immigratie uit de Nederlandse Antillen.


kenmerken:
toponiem
Antilliaanse naam

specifieke componenten:

geen affix