Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ahmed < Ahmed, Ben
Ahmedi
Ahmad
Ahmetovic
Aulad Ahmed

verklaring:
De familienaam Ahmed is ondermeer afkomstig uit Somalië, Pakistan, Irak, Egypte, Ethiopië en Soedan.


kenmerken:
andere taal