Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Aarts
< Aerts < Aerdts
Aerts, van
Aertssen
Arets

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Deze naam is in België in 1999 nummer 14 op de lijst van de meest voorkomende familienamen ['Meest gehoorde namen in België', in: De Standaardtaal, bijlage van De Standaard 6-3-2001, p 7].
• Aarts, Aert(s), Haert, Aardse, Aartsen, A(e)rs, Ha(a)rs, Haer(t)s, Aarssens, Aars(s)en, Haerssens, Aert(s)ens, Aertzen, Art(s), Artz, Harts, Arets, Ar(r)etz, Arits, Aritz:  Patr. 1. Samengetrokken vorm van de Germ. VN Arnoud, zie Aernout(s). 1321 Art der Pukere = 1323 Arnoldus Pukere, Tn. (ROEL. 1950, 10); 1412 Aerdt van Hennesdael = 1394 Arnoldi de Hennisdale, Tg. (TYTGAT 396). — 2. Soms korte vorm van Alaert: 1370 van Arde vande Plasse = 1377 ab Alardo van den Plasse, Tn. (ROEL 1950, 10). — 3. Soms korte vorm van Adriaan. 1475 Aert geheten Vilain = 1475 Adrianus dictus Vylain, Bs. (OSTYN 255). — Lit.: ROT I, 1-12.  [WFB2]
• Aarts, Aerts(e), Aertsen(s), Arts, Aertssens(s), Haartse(n): Patr. Zoon van Aart, korte vorm van Aarnoud. 1476 Adriaen Aerts Willems zuene uut Zuut Be[ve]lant in Zeeland (PARM.); 1620 Adriaen Aerssen, Rotselaar VB ­ Zeeland (VS 1965, 224).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: