Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Aernoudts
< Aernaudts

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Aernout(s), Aernoudt(s), Aernau(d)t(s), Aernoodt, Aornout, Aernhou(d)t, Haerenout, Aerenhouts, Haerenhoud, Arnoud(t), Arnout(s), Harnouds, A(a)rnoudse, Aarnouts(e), Arnhold, Arnau(d), Arnault, Arnauld, Arnaut(s), Arno(e)ts, Arno(t), Arnott(e), Arnoeyts, Arnoys, Arnoijs, Arnould, Arnoul(t), Arnou(s), Arnou(l)x, Arnoe(s), Arnouat, Arnouw, Arnauw, Ernaux, Ernau(l)t, Hernaut, -aux, -ay, Arnal, Ernotte, Hernot(te), Herno, Ernou(l)d, -oud, -out, -ou(x), Arnols, Ernult, Erneux, Hernou(ld), -oux, -oes, -oë, Harnould, Arnold(i), -y, Arnold(t)s, -ol(t)s, -oudse, Arnoldus(sen), Aarens, Haerens, Ahrend, Ahrens, Arend(s), Aren(d)t, Harent, A(e)ren(t)s, Are(n)ts, Arnt(s), Arendsen, -sma, Aren(t)z, Aarrents, Arndt(s), Ares, Arntz(en), Arntzenius:  Patr. Germ. VN arn-wald "arend-heerser". 1305 Ernout le Sceutelare = 1326 Arnoud de Scuetelare; 1281 Johannem Arnoud, Ip. (BEELE); 1418 Arent Boenart = 1423 Aernoud Boenaert, Ktr. (DEBR. 1957, 13); 1348 Ernaus le Barbiers, Atrecht (NCJ). De vormen Arnould, Arnoult, Arnou(s), Arnoux, Ernault, Ernotte, Ernould, Ernou(x), Ernult, Hernou(ld) zijn Rom. Arnaud kan zowel Fr. als Ndl. zijn (uitspr. resp. arno/arnout). Arnoes is een adaptatie van Arnoux. Voor Ernotte, vgl. 1378 Lauwers Ernot = 1391 Leurent Hernoot, Ip. (BEELE). De Rom. vormen op -oul, -oux gaan eigenlijk klankwettig terug op Arnolf, maar Arnoud en Arnolf werden in de ME voortdurend verward (TROCH 8), zodat Arnoul en Ernoul zowel op Arnoud als op Arnolf terug kunnen gaan. Arnoald, bisschop van Metz (599-607), werd ook Arnulf genoemd (Fm.; JACOBSSON 107). 1366 domum Arnulphi Zeghaerds = Arnoldi Zeghaerds, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Aarnouds(e), Aarnou(d)ts, Aarnoutse(n), Aernaudts, Aernou(d)ts, Arnaud, Arnoudse, Arnousse, Arnold(us), Arnoldi: Patr. Germ. VN arn-wald `arend-heerser'. 1293 dominus Arnoldus de Harlaer, Holland (VMW); 1381 Lein Arnout, Griele Arnouds, Hontenisse; 1340 Arnoud Arnouds sone, 1341 Bertoen Aernouds sone, Saaftinge (DEBR. 1999, 310); 1440 Cornelis Aernoud filius Willems van Rielant uut Zeelant (PARM.); 1475 Jan Aernouts, Aardenburg (VAN VOOREN 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: