Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Advocaat

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Advocaat:  BerN van de advocaat. 1423 Rugger Bette… avocaet van der stede te Ghent (DEBR. 1958).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: