Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Adriaanse
< Adriani < Adrian
Adrianus
Tuuk Adriani, van der
Graham Adriani
Ariani

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Arys (Arius) Adriani (1682-1746), student op de Hogeschool van Groningen in 1698, in 1704 gepromoveerd, secretaris van de stad en Ommelanden van Groningen; zoon van Derck Ariaens (Derck Aris), huw. Groningen 1674. Auteur vermeldt tevens een Friese tak met Berent Adriani, die eveneens in Groningen is gehuwd. Is hij een broer van Derck en zijn zij zoons van Petrus Adriani, predikant te Goutum (1658)? Elders: ene Adriani onder de afgevaardigden van de Dordtse Synode van 1619. Hadrianus, in 1587 gereformeerd predikant te Huizum Fr., wiens zoon Sybrandus Adriani is, predikant te Pietersbierum ca. 1590 [H.H. Everts, 'Een en ander over het geslacht Adriani en zijn verwantschap', in: De Navorscher 80 (1931), p 231- 240. Vgl. NP 38 (1952); Th.P.E. de Klerck, 'Een familie Mensinga', in: Gruoninga 16 (1971), p 52, 73].
• Johanna Aritia Adriani (Oterdum 1769-Groningen 1840); dochter van Peter Adriani (Groningen 1730-Den Andel 1808), predikant; zoon van Arius Adriani [A.R. Kleyn, 'Kwartierstaat Prof.Dr. W. Einthoven', in: GN 11 (1956), p 156-157].
• Adriaans(e), Adriaan(szoon), Adriaans(s)en(s), Adriaen, -iaens(e), -ia(e)ns(s)en(s), Adrieaansen, Adriance, Adrian(s), Adryan, Adriani(j), -any, Adrienssen, Adrien, Adriën, Adriencense:  Patr. Lat. HN Adrianus. 1395 Adriaen le Hoedemakere, Ip. (BEELE); 16e e. Guillaume Adriaenssen, Ip. (Midd. 1979, 60-62).  [WFB2]
• Adriani:  Patr. Gen. van de Lat. HN Adrianus.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: