Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Adriaans
< Adriaan < Adrian
Adrianus
Adriana
Adriaanz

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Adriaans(e), Adriaan(szoon), Adriaans(s)en(s), Adriaen, -iaens(e), -ia(e)ns(s)en(s), Adrieaansen, Adriance, Adrian(s), Adryan, Adriani(j), -any, Adrienssen, Adrien, Adriën, Adriencense:  Patr. Lat. HN Adrianus. 1395 Adriaen le Hoedemakere, Ip. (BEELE); 16e e. Guillaume Adriaenssen, Ip. (Midd. 1979, 60-62).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: