Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Adam
< Adamo < Adamou
Adamo, d'

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Adam(s), Adaams, Addams, Adoms, Ad(d)ons, Adamson(s), Adamy, -i, -o, Adan(g), Adank, Adant, Adans, Adem(s), Adama, Adema, Aden(s), D'Adam, Adamski, -ska, Adamsa, Adamus, -uz, Adamini, Adamoli, Adamko, -ku, Adamek, Adamiec, Adamiak, Adamcza(c)k, -czijk, -czy(c)k, Adami(e)tz, Adamowicz, Adamk(i)ewicz, Adamowski, Adamczwski, Adamczewska, -ski:  Patr. Bijbelse VN Adam. De vormen met n zijn Frans, omdat Fr. -am/-an/-en homofoon zijn. 1311 Jhan Adaems, Ktr. (DEBR. 1971); 1326 Jacop Adaem, Ieper (BEELE).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: