Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Berg, van de / den / der
< Achterberg < Achterberg, van
Agterberg
Achterbergh
Voorberg
Agterberg of Achterberg

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Ebeling-1981: 1982, p 1].
• Als voorvader van de Utrechtse familie Achterberg wordt ene Rijk Willemse beschouwd; hij trad in 1738 te Rhenen in het huwelijk. Zijn zoon, Willem Rijkse Achterberg, huwde in 1798 en hij vestigde zich in Nederlangbroek [G. Meijer & J. Meijer-de Vries, Een voetspoor van zeven eeuwen naar de familie Achterberg, Ede 1993].
• [D. Wolthers, Gerrit Achterberg, 1905-1962, Amsterdam 1981].
• Achterberg(h), (van); Agterberg:  PlN Achterberg in Bentheim (NS), Rhenen (U), bij Kempen (NL) en in Dongen (NB) (Nk. 1982, 1-3). ±1570 Dierick van Aechterberch, Montfort (CDT 394).  [WFB2]
• Achterberg, Achterburgh: PlN Achterberg in Bentheim (NS), Rhenen (U), bij Kempen (NL) en in Dongen (NB). Berg- en burg-namen werden vaak verward.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: