Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Aben
< Abee < AB
Abbes
Abée, L'
Abe
Abbee

verklaring:
Behalve de naamvorm Abee komen, voornamelijk in Groningen, de vormen A.B., AB, Ab en Abe voor. In Zuid-Holland en Noord-Brabant komen de Franse namen l'Abée en Labee (l'abbé = de abt) voor.
We zijn hier heel nieuwsgierig naar de oudste naamvormen. Is sprake van verfransing d.m.v. accentverplaatsing van het patroniem Abe (vgl. Aben) of is toch sprake van een oorspronkelijke Franse naam (l')Abée of Abbé?
Ten slotte wordt nog de mogelijkheid geopperd, dat de naam inderdaad op de initialen A.B. is gebaseerd. Bij naamsaanneming in 1811 zou op deze wijze een familienaam zijn gecreëerd, waarbij de A de eerste letter van de voornaam is en de B van het patroniem. Of zijn gemakshalve de eerste twee letters van het alfabet in het register ingevuld (A.B.) en aaneengeschreven weergegeven (Abee)?

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Abee', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem adresnaam beroepsnaam
anagram distinctie

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

ee