Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Abbring
Hingst
< Abbring Hingst

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Abbring Hingst is Hingst de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds 1815-1915.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: