Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Abbink < Abbing
Abbinck
Abbink Spaink
Abbink Rustenhoven

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Frederick Abbinck, Zutphen 1591; vader van Henrick Abbinck, Zutphen 1600 = Hendryck Abbynck, 1607 [Galema-2000, deel 1, p 1].
• Dirck Abbinck, is mogelijk dezelfde als Dieterich Abbinck, die in 1625 van Vreden naar Zutphen ging; zoon Lambert Abbinck huwt in Zutphen 1652. Andere vermelding: Wolter Abbing, burgemeester Vreden 1624, dezelfde als Walter Abbinck, burgemeester Groenlo 1641? [E.W. Roscam Abbing, (Vragen en antwoorden), in: OTGB 11 (1994), p 78].
• Henrik Abbink, ged. Noordijk Hengelo 1699; zoon van Henrik Borgarts Klein Antinck Koekamp, geb. Hengelo 1671, bouman op Abbink, later op Stenderink (en is dan geheten Hendrik Stenderink); zoon van Borchert Klein Hijkinck Koekamp, huw. Hengelo 1670 = Borchert op Henrik Antincks stede, 1679; zoon van Hendrick Klein Hijckink Koekamp [J.A. Bakker-ten Have, 'Kwartierstaat van Reind Abbink', in: OTGB 31 (2014), nr 4, p 125-132].
• [Hekket-1975].
• [GPA Gl Achterhoek].
• [Pott-1913, p 4].
• Abbin(c)k, Abbing(h):  Patr. Afl. van Abbe. 1382 Willem Abbin, Tielt (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Abbing, Abbink: Patr. Afl. van Abbe, de Germ. VN Abbo, door assimilatie uit Albo, korte vorm van Albrecht. 1243 Gosuini Abins, Assenede (GYSS. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: