Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bas
< Abbas < Abbes
Abas
Abba
Abbassi
Abbas, El

verklaring:
1. Evenals Abbes een patroniem afgeleid van de voornaam Abbe, verbogen met een -s (< Abbeszoon).
2. Naam o.a. afkomstig uit het Midden-Oosten; vgl. Abas.
Toename van de naam Abbas is mede te danken aan immigratie ondermeer uit Irak, Egypte en Pakistan.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Abbas', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s