Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Arens
< Aarnink < Aarninkhof
Arnoldink
Annink
Aarns

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [GPA Ov; GPA Gl Achterhoek].
• [Hekket-1975].
• "Hier scheint eine in die Niederlande führende Arn-Spur sichtbar zu werden. Zahlreich sind die mit Hilfe des Suffixes -ing abgeleiteten Hofnamen (...). Unter den Höfen des Oldenzaaler Kapitels finden sich a. 1554 ein Aerninck (...). Sie erscheinen a. 1746 zuerst in der heutigen Form Aarnink (...). B.H. Slicher van Bath verzeichnet für die östlichen Teile von Gelderland und Overijssel mehr als zehn mittelalterliche Arninck (...)" [Huisman-1985].
• In 1475 werd de gewaarde kate Aerning vermeld. Deze lag in 1602 nog woest door brandschatting in de 80-jarige oorlog. In 1744 werd de pachter Arend Weenk alias Aarnink, gehuwd met Maria Aarnink, door koop eigenaar van Groot Aarnink. Hun afstammelingen bewoonden het erve Aarnink tot 1915. In 1830 en 1850 was Arend Aarnink bewoner en eigenaar. Een nabijgelegen boerderij werd Klein Aarnink genoemd [Historie van Haaksbergen, 2, Haaksbergen 1977, p 254].
• Erve Aarnink ten oosten van Deventer werd in 1601 verpacht aan Tonnis Aerninck; in 1795 woonde er ene Harmen Aarnink [Teun Kloosterboer, 'Beschrijving midwinterwandeling 2000. Het gebied van de Woertmansweg en de Bannink', in: Verenigingsblad van de Oudheidkundige Kring Bathmen 20 (2000), nr 4, p 31].
• In 1753 kreeg Jan Aernink toestemming van de Staten van Overijssel om een nieuw huis te bouwen; hij werd echter gearresteerd omdat hij klandestien hout kapte [G.A.B. Nijhuis, 'Het erf Aarnink in Tilligte', in: 't Onderschoer. Contactorgaan van de Stichting Heemkunde Denekamp 17 (1995), nr 3].
• [Boerderijenkaart Haaksbergen-2008].
• [Pott-1913, p 3].

afkortingen en bibliografische notaties: