Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Aartse
< Aardse

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Th.Chr. Wetsteijn, Nakomelingen van Arend Teuniszn Aardse (ca. 1720-1780) en Gerritje Bouman (1722-1776). Het betreft hier de geslachtsnamen Aardse, Aardsen, Aarse, Aarsen, Aarsse, Aarssen, Aartse of Aartsen, Zwolle 1995].
• Aarts, Aert(s), Haert, Aardse, Aartsen, A(e)rs, Ha(a)rs, Haer(t)s, Aarssens, Aars(s)en, Haerssens, Aert(s)ens, Aertzen, Art(s), Artz, Harts, Arets, Ar(r)etz, Arits, Aritz:  Patr. 1. Samengetrokken vorm van de Germ. VN Arnoud, zie Aernout(s). 1321 Art der Pukere = 1323 Arnoldus Pukere, Tn. (ROEL. 1950, 10); 1412 Aerdt van Hennesdael = 1394 Arnoldi de Hennisdale, Tg. (TYTGAT 396). — 2. Soms korte vorm van Alaert: 1370 van Arde vande Plasse = 1377 ab Alardo van den Plasse, Tn. (ROEL 1950, 10). — 3. Soms korte vorm van Adriaan. 1475 Aert geheten Vilain = 1475 Adrianus dictus Vylain, Bs. (OSTYN 255). — Lit.: ROT I, 1-12.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: